Mac OS Kısayolları

Mac OS İşletim Sistemi Kısayoları


 • Command-B Seçili metni kalın hale getirir ya da kalınlık özelliğini açar veya kapatır. 
 • Command-I Seçili metni italik yapar ya da italik özelliğini açar veya kapatır.,
 • Command-U Seçili metnin altını çizer ya da altı çizili özelliğini açar veya kapatır.
 • Command-T Fontlar penceresini gösterir veya gizler.
 • Command-D Aç veya Kaydet sorgu kutularında Masaüstü klasörünü seçer.
 • Command-Control-D Seçili bir kelimenin tanımını gösterir veya gizler.
 • Command-Shift-İki nokta (:) Yazım ve Dilbilgisi Denetimi penceresini görüntüler.
 • Command-Noktalı virgül (;) Belgede yanlış yazılmış sözcükleri bulur.,
 • Option-Delete Ekleme noktasının solundaki sözcüğü siler.
 • Control-H Ekleme noktasının solundaki karakteri siler. Delete tuşunu da kullanabilirsiniz.,
 • Control-D Ekleme noktasının sağındaki karakteri siler. Fn-Delete tuşlarını da kullanabilirsiniz.
 • Fn-Delete İleri Sil  tuşu olmayan klavyelerde ileri doğru siler. Control-D tuşlarını da kullanabilirsiniz.
 • Control-K Ekleme noktası ile satırın veya paragrafın sonu arasındaki metni siler.
 • Command-Delete Sil veya Kaydetme düğmesine sahip bir sorgu kutusunda, Sil veya Kaydetme seçeneğini belirler.
 • Fn-Yukarı Ok Sayfa Yukarı: Bir sayfa yukarı kaydırır. 
 • Fn-Aşağı Ok Sayfa Aşağı: Bir sayfa aşağı kaydırır.
 • Fn-Sol Ok Başa Git: Belgenin başına kaydırır.
 • Fn-Sağ Ok Sona Git: Belgenin sonuna kaydırır.
 • Command-Yukarı Ok Ekleme noktasını belgenin başına taşır.
 • Command-Aşağı Ok Ekleme noktasını belgenin sonuna taşır.
 • Command-Sol Ok Ekleme noktasını geçerli satırın başına taşır.
 • Command-Sağ Ok Ekleme noktasını geçerli satırın sonuna taşır.
 • Option-Sol Ok Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına taşır.
 • Option-Sağ Ok Ekleme noktasını sonraki sözcüğün sonuna taşır.
 • Command-Shift-Yukarı Ok Ekleme noktası ile belgenin başı arasındaki metni seçer.
 • Command-Shift-Aşağı Ok Ekleme noktası ile belgenin sonu arasındaki metni seçer.
 • Command-Shift-Sol Ok Ekleme noktası ile geçerli satırın başı arasındaki metni seçer.
 • Command-Shift-Sağ Ok Ekleme noktası ile geçerli satırın sonu arasındaki metni seçer.
 • Shift-Yukarı Ok Metin seçimini yukarıdaki satırda, aynı düşey konumdaki en yakın karaktere kadar genişletir.
 • Shift-Aşağı Ok Metin seçimini aşağıdaki satırda, aynı düşey konumdaki en yakın karaktere kadar genişletir.
 • Shift-Sol Ok Metin seçimini bir karakter sola genişletir.
 • Shift-Sağ Ok Metin seçimini bir karakter sağa genişletir.
 • Shift-Option-Yukarı Ok Metin seçimini o andaki paragrafın başına, yeniden basılırsa bir sonraki paragrafın başına kadar genişletir.
 • Shift-Option-Aşağı Ok Metin seçimini o andaki paragrafın sonuna, yeniden basılırsa bir sonraki paragrafın sonuna kadar genişletir.
 • Shift-Option-Sol Ok Metin seçimini o andaki sözcüğün başına, yeniden basılırsa bir önceki sözcüğün başına kadar genişletir.
 • Shift-Option-Sağ Ok Metin seçimini o andaki sözcüğün sonuna, yeniden basılırsa bir sonraki sözcüğün sonuna kadar genişletir.
 • Control-A Satırın veya paragrafın başına gider.
 • Control-E Satırın veya paragrafın sonuna gider.
 • Control-F Bir karakter ileriye gider.
 • Control-B Bir karakter geriye gider.
 • Control-L Görünen alanda imleci veya seçimi ortalar.
 • Control-P Bir satır yukarı taşır.
 • Control-N Bir satır aşağı taşır.
 • Control-O Ekleme noktasından sonra yeni satır ekler.
 • Control-T Ekleme noktasının arkasındaki karakterle önündeki karakterin yerini değiştirir.
 • Command-Sol Kaşlı Ayraç ({) Sola hizalar.
 • Command-Sağ Kaşlı Ayraç (}) Sağa hizalar.
 • Command-Shift-Düşey çubuk (|) Ortaya hizalar.
 • Command-Option-F Arama alanına gider. 

KAYNAK                                                                                                                 Tayfun KALAYCI
SHARE

Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 yorum:

Yorum Gönder